Giới thiệu rượu vang của hãng Camus Archive

Rượu vang Pháp Chateau D’Ourbenac (Cahor)

Rượu vang Pháp Chateau d’Ourbenac từng thuộc sở hữu của nhà Burc từ thế kỷ thứ 18 và trở nên rất nổi tiếng bởi biệt tài pha chế của họ. Philippe Burc  thế hệ thứ 8 của những người trồng nho đã giữ ngọn lửa tình yêu dành cho rượu vang Cahors     Công thức …
tag. ?