Giới thiệu rượu vang và champange của Moet Hennessy Archive

Rượu vang Argentina Terrazas Mendoza

     Terrazas là một trong 20 nhà sản xuất rượu vang hàng đầu trên thế giới cung cấp rượu vang với chất lượng ổn định năm này qua năm khác.. Terrazas tự hào được báo chí quốc tế đánh giá ở mức trên 90 điểm như là nhà sản xuất rượu vang hàng đầu …

Rượu vang Chile Casa Lapostolle

  Rượu vang của Chile thường được gọi là rượu vang của Tân thế giới nhưng lịch sử của nó thì đã lâu đời. Chi lê có khí hậu phù hợp cho việc trồng nho sản xuất rượu vang là ngày ấm và đêm lạnh do dãy núi Andes  và biển Thái bình Dương đem …
tag. ?